فرش سجاده ای طرح رمضان – سجاده فرش مسجد کاشان

فرش سجاده ای طرح رمضان سجاده فرش مسجد کاشان

فرش سجاده ای طرح رمضان  – سجاده فرش مسجد کاشان فرش سجاده ای طرح رمضان از جمله طرح‌های سجاده فرش مسجد بدون محراب می‌باشد. طراحی این نمونه فرش نماز که در ادامه ملاحظه خواهید کرد، بسیار ساده و شبیه به طرح‌های شمسه می‌باشد. این فرش مسجدی به لحاظ شکل ساده‌ی آن در بین فرش‌های سجاده‌ی […]

سجاده فرشی – فرش سجاده‌ای مسجد بدون محراب طرح نگین زمرد (سجاده فرش کاشان)

سجاده فرشی فرش سجاده‌ای مسجد بدون محراب طرح نگین زمرد

سجاده فرشی – فرش سجاده‌ای مسجد بدون محراب با طرح نگین زمرد سجاده فرشی با طرح نگین زمرد از جمله طرح‌های فرش سجاده‌ای مسجد بدون محراب می‌باشد. طراحی این نمونه سجاده فرش که در ادامه ملاحظه خواهید کرد، تلفیقی از نقوش زیبای گلفرنگ می‌باشد. این فرش سجاده ای را می‌توان از نظر طراحی ساده‌ی آن […]

فرش مساجد و فرش نمازخانه ها – فرش سجاده ای مسجدی – فروش فرش مسجدی

فرش مساجد و فرش نمازخانه ها فرش سجاده ای مسجدی طرح پردیس تشریفات

فرش مساجد و فرش نمازخانه ها – فرش سجاده ای مسجدی فرش مساجد ( فرش نمازخانه ها ) با طرح پردیس تشریفات از جمله طرح‌های بدون محراب می‌باشد. در طراحی این نمونه فرش سجاده ای مسجدی که در ادامه ملاحظه خواهید کرد، ترکیبی از نقوش زیبای گل و بوته در سرتاسر فرش قابل رویت است. […]

فرش نمازخانه ( فرش مسجد ) – سجاده فرش و فرش سجاده ای کاشان

فرش نمازخانه طرح فردوس سجاده فرش کاشان

فرش نمازخانه ای ( سجاده فرش ) طرح فردوس فرش نمازخانه ی تشریفاتی طرح فردوس از طرح‌های غیر محرابی محسوب می‌شود. طراحی و رنگ بندی‌های این نمونه فرش سجاده ای را در ادامه می‌توانید ملاحظه کنید. از حاشیه‌ی این فرش تشریفاتی مسجد معمولا به عنوان جای مهر نمازگزاران استفاده می‌گردد. فرش نماز طرح فردوس از جمله طرح‌های پرفروش در بین […]

فرش تشریفاتی ( فرش مسجدی ) – فرش نمازخانه و فرش مساجد کاشان

فرش تشریفاتی بدون محراب فرش نمازخانه ای طرح ستاره

فرش تشریفاتی مسجد ( فرش سجاده ی بدون محراب ) طرح ستاره فرش تشریفاتی مسجد طرح ستاره از جمله طرح‌های بدون محراب محسوب می‌شود. همانطور که عکس این نمونه فرش سجاده ی تشریفاتی را در ادامه ملاحظه خواهید کرد، طراحی آن برگرفته از یک آسمان پر ستاره می‌باشد. این طرح نوآری شده به نوعی بیانگر عبارت […]

فرش تشریفات مسجد ( سجاده نماز ) – فرش سجاده ای و سجاده فرش کاشان

فرش تشریفات مسجد سجاده فرش طرح افشان کاشان

فرش تشریفات مسجد ( سجاده نماز ) طرح افشان فرش تشریفات مسجد طرح افشان از طرح‌های غیر محرابی محسوب می‌شود. طراحی و رنگ بندی‌های این نمونه فرش سجاده ای را در ادامه می‌توانید ملاحظه کنید. در طراحی این فرش از گل و بوته‌های تو در تو استفاده گردیده است که از جمله طرح‌های شلوغ به حساب می‌آید. اگر بخواهیم […]

فرش مسجدی تشریفاتی ( فرش سجاده ای ) طرح ستایش – فرش مسجد کاشان

فرش مسجدی تشریفاتی فرش سجاده ای کاشان طرح ستایش

فرش مسجدی تشریفاتی ( فرش سجاده ای ) طرح ستایش فرش مسجدی تشریفاتی طرح ستایش از جمله طرح‌های غیر محرابی محسوب می‌شود. طراحی و رنگ بندی‌های این نمونه فرش سجاده ای را در ادامه می‌توانید ملاحظه کنید. از حاشیه‌ی این سجاده فرش بدون محراب می‌توان به عنوان جای مهر نمازگزاران استفاده کرد. این فرش نماز بیشتر در نمازخانه های مدارس […]

فرش مسجد تشریفاتی ( سجاده فرش ) طرح مکی – فرش سجاده ای مساجد

فرش مسجد تشریفاتی طرح مکی فرش سجاده ای مساجد

فرش مسجد تشریفاتی ( فرش سجاده ای ) طرح مکی فرش مسجد تشریفاتی طرح مکی از جمله طرح‌های غیر محرابی محسوب می‌شود. طراحی این نمونه فرش مسجدی که در ادامه ملاحظه خواهید کرد، از نقوش شمسه الگو گرفته شده است. طراحی این فرش تا حدودی شبیه به سجاده فرش تشریفاتی شمسه (1) و سجاده فرش تشریفاتی شمسه (2) می‌باشد اما […]

سجاده فرش تشریفاتی ( فرش نمازخانه ) طرح شمسه (1) – فرش سجاده ای کاشان

سجاده فرش تشریفاتی نمازخانه ای شمسه (1) فرش سجاده ای مسجدی

سجاده فرش تشریفاتی ( فرش مسجد و نمازخانه ) طرح شمسه 1 سجاده فرش تشریفاتی طرح شمسه (1) از طرح‌های بدون محراب محسوب می‌شود. طراحی این نمونه فرش مسجد که در ادامه ملاحظه خواهید کرد، از نقوش شمسه الگو گرفته شده است. طراحی این فرش شبیه به سجاده فرش تشریفاتی شمسه (2) می‌باشد با این تفاوت که […]

سجاده فرش تشریفاتی ( فرش مسجدی ) طرح شمسه (2) – فرش سجاده ای کاشان

سجاده فرش تشریفاتی طرح شمسه (2) فرش مسجدی

سجاده فرش تشریفاتی ( فرش نمازخانه و مسجد ) طرح شمسه 2 سجاده فرش تشریفاتی طرح شمسه (2) از طرح‌های غیر محرابی محسوب می‌شود. طراحی این نمونه فرش مسجدی که در ادامه ملاحظه خواهید کرد، از نقوش شمسه الگو گرفته شده است. طراحی این فرش شبیه به سجاده فرش تشریفاتی شمسه (1) می‌باشد با این تفاوت که نقش‌های […]