پشتی فرش سجاده‌ای طرح ثریا سبز
پشتی فرش سجاده‌ای طرح ثریا آبی
پشتی فرش سجاده‌ای طرح ثریا قرمز
پشتی فرش سجاده‌ای طرح ثریا قهوه‌ای