نخ خاب در فرش سجاده ای کاشان

ارتفاع نخ خاب در سجاده فرش

یکی از ویژگی های مهم در فرش های سجاده ای؛ ارتفاع نخ خاب سجاده فرش ماشینی می باشد . ارتفاع نخ خاب باعث ضخامت فرش های ماشینی کاشان و مقاومت این فرش های در مقابل پاخوردگی می شود . از نظر بعضی از خریداران فرش های مسجدی که ارتفاع خاب بیشتری داشته باشند فرش های […]

الیاف هیت ست شده در بافت سجاده فرش

الیاف هیت ست شده در سجاده فرش

سجاده فرش الیاف هیت ست شده نسبت به دیگر سجاده فرش های ماشینی کیفیت بالاتری دارد. ویژگی نخ هیت ‌ست شده که در بهبود کیفیت و جنس فرش سجاده ماشینی تاثیرگذار می باشد . همانطور که می دانید سجاده فرش های ماشینی توسط الیاف های های مختلف بافته می شوند. بهترین الیاف برای بافت سجاده […]