فرش سجاده ای نمادی از وحدت و یگانه پرستی ( تاریخچه سجاده فرش های قدیمی )

تاریخچه سجاده فرش های قدیمی

فرش سجاده ای نمادی از وحدت و یگانه پرستی یک نمونه از جنبه‌های مراسم عبادت در هنر، بافت فرش‌های ویژه برای نماز می‌باشد، که به این فرش‌های ویژه، فرش سجاده ای، سجاده فرش، فرش نماز و … گفته می‌شود. هنگامی که نمازگزاران در مساجد و نمازخانه‌ها مشغول نماز خواندن هستند، نیاز به یک فضای تکرار […]