ابعاد سجاده فرش و نصب فرش مسجدی

ابعاد سجاده فرش

در مساجد و مکان های مسجدی برای نصب سجاده؛ ابعاد سجاده فرش بسیار اهمیت دارد . با بهره‌گیری از نقوش و طرح‌های اسلامی ایرانی و تلفیق با معماری سنتی مساجد به ایجاد فضایی آرامش بخش و معنوی برای برگزاری هرچه بهتر نماز کمک می‌کند . همانطور که میدانیم در تمامی ادیان ایجاد فضای آرامش بخش […]