فرش تشریفاتی ( فرش مسجدی ) – فرش نمازخانه و فرش مساجد کاشان

فرش تشریفاتی بدون محراب فرش نمازخانه ای طرح ستاره

فرش تشریفاتی مسجد ( فرش سجاده ی بدون محراب ) طرح ستاره فرش تشریفاتی مسجد طرح ستاره از جمله طرح‌های بدون محراب محسوب می‌شود. همانطور که عکس این نمونه فرش سجاده ی تشریفاتی را در ادامه ملاحظه خواهید کرد، طراحی آن برگرفته از یک آسمان پر ستاره می‌باشد. این طرح نوآری شده به نوعی بیانگر عبارت […]

فرش تشریفات مسجد ( سجاده نماز ) – فرش سجاده ای و سجاده فرش کاشان

فرش تشریفات مسجد سجاده فرش طرح افشان کاشان

فرش تشریفات مسجد ( سجاده نماز ) طرح افشان فرش تشریفات مسجد طرح افشان از طرح‌های غیر محرابی محسوب می‌شود. طراحی و رنگ بندی‌های این نمونه فرش سجاده ای را در ادامه می‌توانید ملاحظه کنید. در طراحی این فرش از گل و بوته‌های تو در تو استفاده گردیده است که از جمله طرح‌های شلوغ به حساب می‌آید. اگر بخواهیم […]

سجاده فرش تشریفاتی ( فرش نمازخانه ) طرح شمسه (1) – فرش سجاده ای کاشان

سجاده فرش تشریفاتی نمازخانه ای شمسه (1) فرش سجاده ای مسجدی

سجاده فرش تشریفاتی ( فرش مسجد و نمازخانه ) طرح شمسه 1 سجاده فرش تشریفاتی طرح شمسه (1) از طرح‌های بدون محراب محسوب می‌شود. طراحی این نمونه فرش مسجد که در ادامه ملاحظه خواهید کرد، از نقوش شمسه الگو گرفته شده است. طراحی این فرش شبیه به سجاده فرش تشریفاتی شمسه (2) می‌باشد با این تفاوت که […]

سجاده فرش تشریفاتی ( فرش مسجدی ) طرح شمسه (2) – فرش سجاده ای کاشان

سجاده فرش تشریفاتی طرح شمسه (2) فرش مسجدی

سجاده فرش تشریفاتی ( فرش نمازخانه و مسجد ) طرح شمسه 2 سجاده فرش تشریفاتی طرح شمسه (2) از طرح‌های غیر محرابی محسوب می‌شود. طراحی این نمونه فرش مسجدی که در ادامه ملاحظه خواهید کرد، از نقوش شمسه الگو گرفته شده است. طراحی این فرش شبیه به سجاده فرش تشریفاتی شمسه (1) می‌باشد با این تفاوت که نقش‌های […]