انواع سجاده نماز در کاشان

سجاده نماز

سجاده نماز و یا جانماز به قالیچه هایی که مسلمانان بر روی آن نماز انجام می دهند می گویند. سجاده های نماز در گذشته به صورت دستباف بافته می شدند اما امروزه با دستگاه های ماشینی تولید می شوند. سجاده فرش هایی که به صورت ماشینی بافته می شوند دارای کیفیت های متفاوتی می باشند. […]

تولید سجاده فرش در شرکت سجاده باف ثریا

سجاده باف

شرکت سجاده باف ثریا بزرگترین تولید کننده سجاده فرش درکاشان می باشد. وانواع مختلفی از فرش سجاده‌ای را به صورت تخصصی برای مساجد ونمازخانه تولیدمی‌کند. که به دلیل طرح های خاص و متنوع برای انواع مساجد و حسینه ها بسیار معروف شده است. شرکت های سجاده باف توسط دستگاه های فوق پیشرفته سجاده فرش ها […]