فرش مخصوص نمازخانه

فرش نمازخانه

فرش نمازخانه چیست و چه تفاوتی با فرش سجاده ای دارد ؟ از چه نوع فرش هایی می توانیم برای مفروش کردن نمازخانه استفاده کنیم ؟ نمازخانه مکانی کوچک است که در آن عبادت انجام می شود . فرش هایی که در این مکان ها پهن می شوند باید بسیار مقاوم و مستحکم باشند. وزیرا […]