شانه فرش در سجاده مسجدی چیست؟

شانه فرش مسجدی

آیا تاکنون شانه فرش مسجدی را شنیده اید ؟ امروزه هنگام خرید سجاده فرش های مسجدی علاوه بر زیبایی وقیمت سجاده فرش باید به کیفیت فرش مسجدی توجه کنید . چرا که کیفیت سجاده فرش های مسجدی با یکدیگر فرق می کنند . هر شرکت بافنده , سجاده فرش های خود را مطابق معیار های […]