فرش تشریفاتی ( فرش مسجدی ) – فرش نمازخانه و فرش مساجد کاشان

فرش تشریفاتی بدون محراب فرش نمازخانه ای طرح ستاره

فرش تشریفاتی مسجد ( فرش سجاده ی بدون محراب ) طرح ستاره فرش تشریفاتی مسجد طرح ستاره از جمله طرح‌های بدون محراب محسوب می‌شود. همانطور که عکس این نمونه فرش سجاده ی تشریفاتی را در ادامه ملاحظه خواهید کرد، طراحی آن برگرفته از یک آسمان پر ستاره می‌باشد. این طرح نوآری شده به نوعی بیانگر عبارت […]

فرش تشریفاتی مسجد طرح پردیس ترنج – فرش سجاده ای ( سجاده فرش ) کاشان

فرش تشریفاتی مسجد طرح پردیس ترنج فرش سجاده ای کاشان

فرش تشریفاتی مسجد ( فرش سجاده ای غیرمحرابی ) طرح پردیس ترنج فرش تشریفاتی مسجد طرح پردیس ترنج از جمله طرح‌های غیر محرابی می‌باشد. همانطور که عکس این نمونه فرش سجاده ای را در ادامه ملاحظه خواهید کرد، طراحی آن شبیه به فرش سجاده تشریفاتی طرح کاشیکاری می‌باشد با این تفاوت که زمینه‌ی نسبتا خلوت تری داراست […]