سجاده فرشی – فرش سجاده‌ای مسجد بدون محراب طرح نگین زمرد (سجاده فرش کاشان)

سجاده فرشی فرش سجاده‌ای مسجد بدون محراب طرح نگین زمرد

سجاده فرشی – فرش سجاده‌ای مسجد بدون محراب با طرح نگین زمرد سجاده فرشی با طرح نگین زمرد از جمله طرح‌های فرش سجاده‌ای مسجد بدون محراب می‌باشد. طراحی این نمونه سجاده فرش که در ادامه ملاحظه خواهید کرد، تلفیقی از نقوش زیبای گلفرنگ می‌باشد. این فرش سجاده ای را می‌توان از نظر طراحی ساده‌ی آن […]