فرش مسجدی کاشان با رنگبندی قرمز روناسی – فرش نماز قرمز طرح یاسین

فرش مسجدی کاشان با رنگبندی قرمز روناسی

فرش مسجدی کاشان با رنگبندی قرمز روناسی فرش مسجدی کاشان در سایت ثریا کویر و فروش به صورت مستقیم از کارخانه صورت می‌گیرد. فرش محرابی طرح یاسین از جمله سجاده‌های معروف و پرفروش محسوب می‌شود. این سجاده فرش جزو فرش‌های نماز محرابی ثریا کویر می‌باشد؛ در بین طرح‌های فرش سجاده‌ی محرابی مشابه می‌توان سجاده‌ی رضوان […]