قالی مسجدی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

قالی مسجدی

امروزه شرکت فرش ثریا کویر انواع سجاده فرش ماشینی و قالی مسجدی تولید می کند . این شرکت یکی از بزرگ ترین تولید کننده در زمینه انواع سجاده فرش مسجد می باشد . همان گونه که می دانید امروزه استفاده از سجاده فرش های ماشینی بسیار مرسوم شده است . و در هر مسجد و […]