سجاده فرش ماشینی چه کاربردی دارد؟

کاربرد سجاده فرش

در چه مکان هایی از سجاده فرش استفاده می کنیم ؟ کاربرد سجاده فرش چیست؟ سجاده فرش و یا فرش سجاده ای به نوعی مفروشه می گویند که در مکان های مذهبی و زیارتگاه ها استفاده می شود . همچنین این سجاده فرش های ماشینی در حسینیه ها و مکان های عمومی و نمازخانه ها […]