آشنایی با سجاده فرش یکپارچه

سجاده فرش یکپارچه

یکی از انواع سجاده فرش های ماشینی سجاده فرش یکپارچه و یا بزرگ پارچه می باشند. این سجاده فرش ها ی ماشینی به صورت یکدست و یکپارچه کل سطح مکان و مسجد را فرش می کنند. از سجاده فرش های مسجدی امروزه در تمامی مسجد ها و مکان های عمومی استفاده می شوند. این سجاده […]

ابعاد سجاده فرش و نصب فرش مسجدی

ابعاد سجاده فرش

در مساجد و مکان های مسجدی برای نصب سجاده؛ ابعاد سجاده فرش بسیار اهمیت دارد . با بهره‌گیری از نقوش و طرح‌های اسلامی ایرانی و تلفیق با معماری سنتی مساجد به ایجاد فضایی آرامش بخش و معنوی برای برگزاری هرچه بهتر نماز کمک می‌کند . همانطور که میدانیم در تمامی ادیان ایجاد فضای آرامش بخش […]