پشتی مسجدی ؛ پشتی طرح محراب برای مسجد (پشتی محرابی مساجد)

پشتی مسجدی

پشتی مسجدی – پشتی هم طرح با فرش سجاده (طرح آسایش) پشتی مسجدی در واقع همان پشتی‌هایی هستند که در خانه مورد استفاده قرار می‌گیرند با این تفاوت که هر پشتی مسجدی، یک طرح محراب و یا طرحی همسو با فرش سجاده‌ی مسجد را دارا می‌باشد. شرکت سجاده فرش ثریای کویر کاشان علاوه بر تولید […]