ویژگی های سجاده فرش 1000شانه

سجاده فرش 1000شانه

امروزه سجاده فرش1000شانه با طرح های متفاوتی در شرکت فرش ثریا کویر تولید می شود. سجاده فرش های1000شانه یکی از پرفروش ترین فرش های ماشینی در کاشان می باشند. این فرش های سجاده ای نیز توسط دستگاه های ماشینی در شرکت های سجاده باف تولید می شود. دربافت این سجاده فرش ها طرح ها و […]