کارخانجات تولیدی سجاده فرش ماشینی

کارخانجات تولیدی سجاده فرش

شرکت فرش ثریا کویر کاشان یکی از کارخانجات تولیدی سجاده فرش می باشد. کارخانه فرش سجاده ای ثریا یکی از قدیمی ترین تولید کننده های فرش مسجدی می باشد. که در زمینه تولید انواع سجاده فرش های ماشینی و فرش های مسجدی فعالیت دارد. در شهرستان کاشان شرکت های تولیدی بسیاری وجود دارند که به […]