فروش فرش مسجد در کاشان

فروش فرش مسجد

فروش فرش مسجد و سجاده فرش های ماشینی توسط شرکت های تولیدی فرش سجاده ای صورت می گیرد. تولید فرش های سجاده ای بیشتر توسط شرکت های سجاده باف در کاشان صورت می گیرد. در شهرستان کاشان بیش از 800 کارخانه تولیدی فرش و سجاده فرش ماشینی وجود دارد. از این رو تنوع فرش های […]