خانه2020-08-15T09:29:14+00:00

خرید فرش سجاده ای از کارخانه

کانال سروش سجاده فرش ثریا کویر
کانال سروش سجاده فرش ثریا کویر
واتساپ سجاده فرش ثریا کویر
سجاده فرش ثریا آبی

سجاده فرش ثریا آبی

سجاده فرش ثریا سبز

سجاده فرش ثریا سبز

سجاده فرش ثریا قرمز

سجاده فرش ثریا قرمز

سجاده فرش ثریا گردویی

سجاده فرش ثریا گردویی

فرش سجاده ثریا در مسجد

فرش سجاده طرح ثریا آبی
فرش سجاده ای طرح ثریا سبز
سجاده فرش طرح ثریا آبی فیروزه ای
فرش سجاده ای آبی رضوان

فرش سجاده ای آبی رضوان

فرش سجاده ای سبز رضوان

فرش سجاده ای سبز رضوان

فرش سجاده ای قرمز رضوان

فرش سجاده ای قرمز رضوان

فرش سجاده ای سرمه‌ای رضوان

فرش سجاده ای سرمه‌ای رضوان

سجاده فرش رضوان در مسجد

سجاده فرش مسجد سبز رضوان
سجاده فرش مسجد آبی رضوان
سجاده فرش مسجد قرمز رضوان
فرش سجاده آبی آسایش

فرش سجاده آبی آسایش

فرش سجاده سبز آسایش

فرش سجاده سبز آسایش

فرش سجاده قرمز آسایش

فرش سجاده قرمز آسایش

فرش سجاده سرمه‌ای آسایش

فرش سجاده سرمه‌ای آسایش

نمونه فرش مسجد آسایش

سجاده فرش مسجدی
فرش سجاده ای مسجدی
فرش سجاده ای مسجد
فرش مسجد آبی طاها

فرش مسجد آبی طاها

فرش مسجد سبز طاها

فرش مسجد سبز طاها

فرش مسجد قرمز طاها

فرش مسجد قرمز طاها

فرش مسجد سرمه‌ای طاها

فرش مسجد سرمه‌ای طاها

نمونه فرش سجاده طاها

سجاده فرش مسجد طاها
سجاده فرش مسجدی طاها
فرش سجاده ای مسجد طاها
سجاده فرش رنگ آبی طرح خضرا

سجاده فرش آبی خضرا

سجاده فرش سبز خضرا

سجاده فرش سبز خضرا

سجاده فرش قرمز خضرا

سجاده فرش قرمز خضرا

سجاده فرش سرمه‌ای خضرا

سجاده فرش سرمه‌ای خضرا

نمونه فرش سجاده ای خضرا

نمونه فرش سجاده ای مسجد رنگ آبی خضرا
نمونه فرش سجاده مسجد رنگ آبی خضرا
نمونه فرش سجاده مسجد آبی خضرا
فرش محرابی آبی یاسین

فرش محرابی آبی یاسین

فرش محرابی سبز یاسین

فرش محرابی سبز یاسین

فرش محرابی قرمز یاسین

فرش محرابی قرمز یاسین

فرش محرابی سرمه ای یاسین

فرش محرابی سرمه‌ای یاسین

فرش سجاده ای مسجد یاسین

سجاده فرش محرابی طرح یاسین
سجاده فرش مسجد طرح یاسین
فرش سجاده ای مسجد یاسین
فرش سجاده آبی ستاره کویر

فرش سجاده آبی ستاره کویر

فرش سجاده سبز ستاره کویر

فرش سجاده سبز ستاره کویر

فرش سجاده قرمز ستاره کویر

فرش سجاده قرمز ستاره کویر

فرش سجاده سرمه‌ای ستاره کویر

فرش سجاده سرمه‌ای ستاره کویر

فرش مسجدی ستاره کویر کاشان

سجاده فرش مسجدی ستاره کویر کاشان
فرش مسجدی ستاره کویر کاشان
فرش مسجد ستاره کویر کاشان
سجاده فرش آبی محتشم

سجاده فرش آبی محتشم

سجاده فرش سبز محتشم

سجاده فرش سبز محتشم

سجاده فرش قرمز محتشم

سجاده فرش قرمز محتشم

سجاده فرش سرمه‌ای محتشم

سجاده فرش سرمه‌ای محتشم

نمونه فرش مسجد محتشم

نمونه فرش مسجد محتشم
نمونه سجاده فرش مسجد محتشم
نمونه فرش سجاده ای مسجد محتشم
فرش تشریفاتی آبی کاشیکاری

فرش تشریفاتی آبی کاشیکاری

فرش تشریفاتی سبز کاشیکاری

فرش تشریفاتی سبز کاشیکاری

فرش تشریفاتی قرمز کاشیکاری

فرش تشریفاتی قرمز کاشیکاری

فرش تشریفاتی سرمه‌ای کاشیکاری

فرش تشریفاتی سرمه‌ای کاشیکاری

نمونه فرش تشریفاتی مسجد

نمونه فرش تشریفاتی مسجد
نمونه سجاده فرش تشریفاتی مسجد
نمونه سجاده فرش تشریفات مسجد
فرش سجاده آبی فردوس

فرش سجاده آبی فردوس

فرش سجاده سبز فردوس

فرش سجاده سبز فردوس

فرش سجاده قرمز فردوس

فرش سجاده قرمز فردوس

فرش سجاده گردویی فردوس

فرش سجاده گردویی فردوس

سجاده فرش تشریفاتی مسجد

سجاده فرش تشریفاتی مسجد
فرش سجاده تشریفاتی مسجد
فرش سجاده ای تشریفاتی مسجد
فرش تشریفاتی ستاره آبی

فرش تشریفاتی ستاره آبی

فرش تشریفاتی ستاره سبز

فرش تشریفاتی ستاره سبز

فرش تشریفاتی ستاره قرمز

فرش تشریفاتی ستاره قرمز

فرش تشریفاتی ستاره سرمه‌ای

فرش تشریفاتی ستاره سرمه‌ای

فرش سجاده تشریفاتی مسجد

فرش سجاده تشریفاتی مسجد
فرش سجاده ای تشریفاتی مسجد
فرش سجاده ای تشریفات
فرش نمازخانه ای آبی افشان

فرش نمازخانه ای آبی افشان

فرش نمازخانه ای سبز افشان

فرش نمازخانه ای سبز افشان

فرش نمازخانه ای قرمز افشان

فرش نمازخانه ای قرمز افشان

فرش نمازخانه ای سرمه‌ای افشان

فرش نمازخانه ای سرمه‌ای افشان

سجاده فرش تشریفاتی نمازخانه

سجاده فرش تشریفاتی نمازخانه
سجاده فرش تشریفاتی نمازخانه ای
فرش سجاده تشریفاتی نمازخانه ای
فرش سجاده محرابی آبی

فرش سجاده محرابی آبی

فرش سجاده محرابی سبز

فرش سجاده محرابی سبز

فرش سجاده محرابی قرمز

فرش سجاده محرابی قرمز

فرش سجاده محرابی سرمه‌ای

فرش سجاده محرابی سرمه‌ای

نمونه فرش مسجد محرابی

نمونه فرش مسجد محرابی
نمونه فرش مسجدی محرابی
فرش مسجدی محرابی
فرش مسجد آبی مناره

فرش سجاده آبی مناره

فرش سجاده سبز مناره

فرش سجاده سبز مناره

فرش سجاده قرمز مناره

فرش سجاده قرمز مناره

فرش سجاده سرمه‌ای مناره

فرش سجاده سرمه‌ای مناره

فرش سجاده بافته شده مناره

فرش سجاده بافته شده مناره
فرش سجاده ای بافته شده مناره
سجاده فرش بافته شده مناره
فرش سجاده ای آبی طوبی

فرش سجاده ای آبی طوبی

فرش سجاده ای سبز طوبی

فرش سجاده ای سبز طوبی

فرش سجاده ای قرمز طوبی

فرش سجاده ای قرمز طوبی

فرش سجاده ای گردویی طوبی

فرش سجاده ای گردویی طوبی

نمونه سجاده فرش مسجد طوبی

نمونه سجاده فرش مسجد طوبی
نمونه سجاده فرش مسجدی طوبی
نمونه سجاده فرش طوبی

سجاده فرش محرابی جدید طرح مولانا

سجاده فرش محرابی جدید آبی

فرش سجاده آبی مولانا

سجاده فرش محرابی جدید سبز

فرش سجاده سبز مولانا

سجاده فرش محرابی جدید قرمز

فرش سجاده قرمز مولانا

سجاده فرش محرابی جدید گردویی

فرش سجاده گردویی مولانا

فرش تشریفاتی جدید طرح سماوات

فرش تشریفاتی آبی فیروزه‌ای سماوات

فرش تشریفاتی آبی سماوات

فرش تشریفاتی سبز یشمی سماوات

فرش تشریفاتی سبز سماوات

فرش تشریفاتی روناسی سماوات

فرش تشریفاتی قرمز سماوات

فرش تشریفاتی بادامی سماوات

فرش تشریفاتی بادامی سماوات

شرکت سجاده فرش ثریا کویر کاشان

شرکت فرش سجاده ثریا کویر کاشان از بزرگترین تولیدکنندگان فرش مسجد یا سجاده فرش در ایران می‌باشد. این شرکت در شهرستان کاشان به عنوان پایتخت فرش ماشینی ایران، با کوله باری از تجربه، فعالیت خود را به طور تخصصی بر روی طراحی و بافت فرش سجاده ای آغاز نموده است.

شرکت سجاده فرش ثریای کویر کاشان مفتخر است که با استفاده از مدرنترین ماشین آلات بافندگی نظیر وان‌دویل بلژیک، تکسیما و شونهر آلمان و با استفاده از مرغوب‌ترین مواد اولیه سهمی در مفروش نمودن مساجد و نمازخانه های کشور داشته باشد. این شرکت با آمیختن هنر اصیل ایرانی و ذوق و سلیقه‌ی امروزی در طراحی نقشه های فرش سجاده ای مساجد و همچنین با در نظر گرفتن فرهنگ‌های مختلف مردم ایران زمین، توانسته جایگاه ویژه‌ای در صنعت تولید فرش مساجد به دست آورد.

شرکت فرش ثریا کویر کاشان همچنین در زمینه‌ی صادرات سجاده فرش به خارج از کشور به خصوص حوزه‌ی خلیج فارس پا به عرصه گذاشته است و به عنوان کارآفرینی نمونه در کشور فعال می‌باشد.

فرش سجاده ثریا کویر کاشان

انتخاب سجاده فرش مسجدی بر اساس رنگ‌های متنوع فرش سجاده ای کاشان

سجاده فرش - سجاده فرش کاشان - سجاده فرش مسجد
فرش سجاده ای- فرش سجاده - فرش سجاده ای برای مسجد - فرش سجاده ای مسجد
فرش مسجد - فرش مسجدی - فرش محرابی برای مسجد - فرش سجاده ای مسجد
فرش سجاده - فرش سجاده کاشان - فروش اینترنتی فرش سجاده مسجد
فرش محرابی - سجاده فرش محرابی - فروش اینترنتی فرش محرابی مسجد
فرش نمازخانه - فرش نمازخانه ای - فرش محرابی برای نمازخانه - فرش نمازخانه‌ای
تلگرام سجاده فرش ثریا کویر
اینستاگرام سجاده فرش سجاده ای ثریا کویر
فیسبوک فرش سجاده ای ثریا کویر کاشان
لینکداین فرش سجاده ثریا کویر کاشان

فروش مستقیم از کارخانه و بدون واسطه

بالاترین کیفیت + بهترین قیمت

برای دیدن کامل انواع طرح‌ها و رنگ‌های فرش سجاده ثریا کویر کاشان، به برگه‌ی سجاده فرش سایت مراجعه کنید.

جهت دریافت کامل طرح‌های سجاده فرش ثریا کویر کاشان، یک پیام به شماره (09132640856) از طریق تلگرام یا واتساپ ارسال نمایید.

برای ارسال عکس مسجد یا نمازخانه‌ی خودتان جهت شبیه سازی با فرش سجاده ای ثریا کویر کاشان، به قسمت مساجد فرش شده مراجعه کنید.

برای مطلع شدن از جدیدترین طرح‌های سجاده فرش، همچنین آخرین اخبار و مقالات سایت ثریا کویر کاشان، ما را در شبکه‌های اجتماعی فوق دنبال کنید. 

سجاده فرش سجاده ای ثریا کویر کاشان

ویژگی‌های فوق العاده‌ی فرش سجاده ای ثریا کویر کاشان

 • 440 شانه، 500 شانه، 700 شانه و 1000 شانه

 • تراکم‌های 800، 1000، 1200، 2100 و 2250

 • تولیدکننده ی تخصصی و حـرفـه ای فرش سجاده

 • تـولـیـد انـواع سجـاده فرش محرابی و تشریفاتی

 • ویـژه ی مساجد و نمازخانه های ارگان های دولتی

 • رفـع نیـاز مصلی هـا، حسینیه هـا و اماکن متبرکه

 • عرضه کننده ی به روزترین فرش های سجاده ای

 • با تـکنـولـوژی بافـت وان دویـل، تکسیما و شونهر

 • به شرط آزمـایش در آزمایشگاه های مجهز نساجی

 • سـازگاری با معماری و فضای داخلی اماکن متبرکه

 • بافت بر اساس هزینه و بودجه ی پیشنهادی شما

 • ارائه‌ی تخفیف ویژه برای مساجد سراسر کشور

 • شامل بیش از 30 طرح خلاقانه ی فرش سجـاده

 • در نظر گرفتن فرهنگ های مختلف مـردم ایران

 • بـهترین قـیمت در تهران، کاشـان و نگین مشهد

 • تولیدات منحصربفرد و حرفـه ای سجـاده فـرش

 • فـروش مـستقیـم از کـارخـانه و بـدون واسـطـه

 • بـافـت با نقـشه ها و رنـگ بنـدی هـای ابـداعـی

 • بـافـت با مـدرنـتـرین دسـتـگـاه هـای بافـندگـی

 • انجام کلیه امور تایید نمونه، متراژ، میزان خاب

 • آمـیـخـتـن هـنـر اصـیـل ایـرانـی در طـراحـی ها

 • بـر اســاس اســـتـانـداردهـای بــیـن الـمـلـلــی

 • صداقت در ارائه‌ی اطلاعات

 • استفـاده از الـیـاف مرغـوب

 • ارائـه ی بـالاتـریـن کـیفـیت

 • دارای تضمین کیفیت بافـت

 • دارای تضمین نصـب و اجرا

 • نـصـب سـریـع و حــرفـه ای

 • رنـگ هـای مـتـنـوع و زیــبـا

 • ارسـال بـه سـراسـر ایـران

 • مـشـاوره ی خـریـد رایـگـان

 • مـتناسب با تمام سلیـقه ها

 • طـراحی های مـنـحصربـفـرد

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید.