مشاوره و فروش: 09137292938

سجاده فرش محرابی

/سجاده فرش محرابی

پشتی محرابی مسجد – پشتی سجاده ای – پشتی هم طرح سجاده فرش مسجد

پشتی محرابی مسجد - پشتی سجاده ای (طرح طوبی) پشتی محرابی مسجد در واقع همان پشتی می‌باشد که در خانه مورد استفاده قرار می‌گیرد با این تفاوت که هر پشتی سجاده ای، یک طرح محراب و یا طرحی همسو با سجاده فرش مسجد را دارا می‌باشد. شرکت فرش سجاده‌ی ثریا کویر کاشان علاوه [...]

پشتی هم طرح فرش سجاده ای – پشتی محرابی برای مسجد – پشتی مسجد

پشتی هم طرح فرش سجاده ای - پشتی محرابی برای مسجد (طرح رضوان) پشتی هم طرح فرش سجاده ای در واقع همان پشتی می‌باشد که در خانه مورد استفاده قرار می‌گیرد با این تفاوت که هر پشتی محرابی برای مسجد، یک طرح محراب و یا طرحی همسو با فرش سجاده‌ی مسجد را دارا [...]

پشتی مسجدی ؛ پشتی طرح محراب برای مسجد (پشتی محرابی مساجد)

پشتی مسجدی - پشتی هم طرح با فرش سجاده (طرح آسایش) پشتی مسجدی در واقع همان پشتی‌هایی هستند که در خانه مورد استفاده قرار می‌گیرند با این تفاوت که هر پشتی مسجدی، یک طرح محراب و یا طرحی همسو با فرش سجاده‌ی مسجد را دارا می‌باشد. شرکت سجاده فرش ثریای کویر کاشان علاوه [...]

فرش ماشینی طرح سجاده – فرش ماشینی سجاده ای – فرش طرح سجاده

فرش ماشینی طرح سجاده - فرش ماشینی سجاده ای (طرح کتیبه) فرش ماشینی طرح سجاده (طرح کتیبه) از جمله طرح‌های محرابی می‌باشد. در طراحی این نمونه فرش طرح سجاده که در ادامه ملاحظه خواهید کرد، ترکیبی بسیار زیبا از قوس‌های محراب به عنوان نقش مایه‌ی اصلی به شکلی خلاقانه صورت گرفته است. در [...]

فرش سجاده ای مساجد ( فرش سجاد مساجد ) – سجاده فرش طرح ستاره کویر

فرش سجاده ای مساجد ( فرش سجاد مساجد ) - سجاده فرش طرح ستاره کویر فرش سجاده ای مساجد ( فرش سجاد مساجد ) طرح ستاره کویر از جمله طرح‌های دارای محراب محسوب می‌شود. در طراحی این نمونه سجاده فرش که در ادامه ملاحظه خواهید کرد، ترکیبی از نقوش زیبای گل و بوته [...]

فرش سجاده ای برای مسجد – سجاده فرش برای نمازخانه – فرش سجاده محرابی مسجدی

فرش سجاده ای برای مسجد - سجاده فرش برای نمازخانه (طرح محتشم) فرش سجاده ای برای مسجد طرح محتشم از جمله طرح‌های محرابی محسوب می‌شود. طراحی این نمونه سجاده فرش که در ادامه ملاحظه خواهید کرد، با ترکیبی از نقوش زیبای گل و بوته در اطراف محراب تشکیل گردیده است. طراحی این فرش را [...]

سجاده نماز مسجد – سجاده فرش محرابی طرح عروج – فرش سجاده ای

سجاده نماز مسجد کاشان - فرش سجاده ای طرح عروج سجاده نماز مسجد طرح عروج از جمله طرح‌های دارای محراب می‌باشد. همانطور که عکس این نمونه فرش محرابی ( سجاده فرش ) را در ادامه ملاحظه خواهید کرد، در قسمت پایین آن تلفیقی از طرح محراب و گل و بوته صورت گرفته است و در قسمت [...]

فرش سجاده نماز – فرش سجاده ای طرح مناره – سجاده فرش مسجدی

فرش سجاده نماز طرح مناره - سجاده فرش محرابی کاشان فرش سجاده نماز طرح مناره از جمله طرح‌های دارای محراب می‌باشد. همانطور که عکس این نمونه فرش محرابی ( سجاده نماز ) را در ادامه ملاحظه خواهید کرد، در آن تلفیق خلاقانه‌ای از طرح محراب و نقوش شمسه صورت گرفته است. در داخل محراب این فرش، نقش‌های [...]

سجاده فرش مسجد – فرش سجاده ای کاشان طرح مناجات – فرش محرابی

سجاده فرش مسجد طرح مناجات - فرش سجاده ای کاشان سجاده فرش مسجد طرح مناجات از جمله طرح‌های دارای محراب می‌باشد. همانطور که عکس این نمونه فرش محرابی ( سجاده نماز ) را در ادامه ملاحظه خواهید کرد، در آن تلفیق خلاقانه‌ای از طرح محراب و نقوش شمسه صورت گرفته است. فرش‌های سجاده ای مشابه با [...]

فرش مسجد کاشان – سجاده فرش محرابی – فرش سجاده ای طرح محراب

فرش مسجد کاشان طرح محراب - سجاده فرش محرابی فرش مسجد کاشان با طرح محراب از جمله طرح‌های محرابی می‌باشد. همانطور که عکس این نمونه فرش محرابی ( سجاده نماز ) را در ادامه ملاحظه خواهید کرد، در آن تلفیق خلاقانه‌ای از طرح محراب و نقوش شمسه صورت گرفته است. در اطراف محراب و همچنین در [...]

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید.