پشتی هم طرح فرش سجاده کاشان طرح طاها سبز
پشتی هم طرح فرش سجاده کاشان طرح طاها آبی
پشتی هم طرح فرش سجاده کاشان طرح طاها قرمز
پشتی هم طرح فرش سجاده کاشان طرح طاها سرمه‌ای
پشتی هم طرح فرش سجاده کاشان طرح طاها قهوه‌ای